GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ 2021-2022-Cİ TƏDRİS İLİNİN YAZ İMTAHANLARI BAŞLAYIB

01 iyun 2022-ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetində təhsilin hər iki səviyyələrində əyani təhsil forması üzrə ixtisaslarda yaz imtahan sessiyası başlayıb. İmtahanlar yazılı, test formasında kecirilir.

Yazılı imtahanlar üçün 60, test imtahanları üçün isə 300-500 sual hazırlanıb. Test suallarının cavabları “A” variantında əvvəlcədən tələbələrə paylanılıb.

Bütün tələbələrə zehin açıqlığı və uğurlar!