Açıq dərs

20160412_12114420160412_12104511.04.2016-cı il tarixdə İqtisadiyyat kafedrasının baş müəllimi Vəfa İsa qızı Məmmədovanın İqtisadiyyat ixtisasının III kursunda Kommersiya fəaliyyətində topdan və pərakəndə satış mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir.

Keçilən mühazirənin  əsas məqsədləri  topdan və pərakəndə mal satışında kommersiya işinin mahiyyətinin,məzmununun və rolunun nədən ibarət olduğu haqqında, topdan mal satışının metod və formaları haqqında, topdan və pərakəndə  satış ticarətinin son dövrlərdə Respublikamızda inkişaf xüsusiyyətləri haqqında, bazarların mal təchizində topdan ticarətin rolu haqqında,  pərakəndə mal satışı və onun metodları haqqında  geniş şərh verməkdən ibarət idi. Həmçinin  mövzuda ölkəmizdə yerləşən topdan və pərakəndə ticarət müəssisələrinin müasir vəziyyəti  və göstəriciləri haqqında təhlili göstərilmişdir