Dövlət imtahanlarına start

23-24 iyun 2022-ci il tarixində İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində İqtisadiyyat, Mühasibat uçotu və audit, Maliyyə,Menecment, Marketing ixtisaslarında Dövlət imtahanı keçirildi. İmtahanda Dövlət Attestasiya komissiyasının sədrləri Azərbaycan Texnologiya Universitetinin dosenti Nuşabə Hacıyeva və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin dosenti Vaqif Ramazanov iştirak etdilər.