16 fevral 2016

 

1620160517_120450 fevral  2016-ci il tarixdə saat 12:00 da İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi Elmi Şurasının iclası olmuşdur.

 

Gündəlik məsələlər

1) 2015-2016-cü tədris ilinin payız semestrinin imtahan sessiyasının yekunları və fakültənin qarşısında duran vəzifələr

2)  Buraxılış işlərinin icra vəziyyəti barəsində

3)Tələbələrin, imtahan sesiyalarında yaranmış kredit borclarının ödənilməsinin  təşkili

4) 2015/2016-ci tədris ilinin ikinci yarısı üçün adlı təqaüdə namizədlərin müəyyənləşdirilməsi

4) Müsabiqə yolu ilə professor-müəllim heyətinin seçkisi

5)Cari məsələlər.

ELMİ ŞURANIN ÜZVLƏRİ

 1. dos. Xurşudov Şahin Nadir oğlu –Sədr

 2. dos. Allahverdiyev Əli Aydın oğlu –sədr müavini

 3. prof. İsayev Daşdəmir Qəhrəman oğlu – üzv

 4. dos Abbasov Zakir Qəşəm oğlu-üzv

 5. dos Abbasov Yaşar Mahmud oğlu – üzv

 6. dos. Məmmədov Mahir Məcid oğlu – üzv

 7. dos. İsmayılov Fazil İsmayıl oğlu – Fakültə HİK sədri, üzv

 8. b/m Şahverdiyeva İlahə Yunis qızı – üzv

 9.  b/m  Qazıyeva Gülsəba Fiqan qızı – üzv

 10. b/m İbrahimova Rəhmiyyə Ramiz qızı -üzv

 11. müəl. Abbasov Rafiq Vahid –Fakültə TEC sədri, üzv

 12.  b/m Məmmədova Vəfa İsa qızı–Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, üzv

 13.  Cənnətəliyev Vüsal Hüsaməddin oğlu –Tələbə HİT sədri ,üzv