23 sentyabr 2016

k-4

23 sentyabr  2016-ci il tarixdə saat 11:00 da İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi Elmi Şurasının iclası olmuşdur.

 

Gündəlik məsələlər

1) Fakültənin nəzdində olan kafedralarda 2016/2017-cü tədris ilinə hazırlığın vəziyyəti

 

2) İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində tələbə qəbulunun vəziyyəti

 

3) Fakültə Elmi  Şurasnıın iş prinsipinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında

 

4)  İstehsalat təcrübələrinin hesabatlarının müzakirəsi və təsdiqi

 

5) Müsabiqə yolu ilə professor-müəllim heyətinin seçkisi

6)  Cari məsələlər

 

ELMİ ŞURANIN ÜZVLƏRİ

  1. dos. Xurşudov Şahin Nadir oğlu –Sədr
  2. dos. Allahverdiyev Əli Aydın oğlu –sədr müavini
  3. prof. İsayev Daşdəmir Qəhrəman oğlu – üzv
  4. dos Abbasov Zakir Qəşəm oğlu-üzv
  5. dos Abbasov Yaşar Mahmud oğlu – üzv
  6. dos. Məmmədov Mahir Məcid oğlu – üzv
  7. dos. İsmayılov Fazil İsmayıl oğlu – Fakültə HİK sədri, üzv
  8. dos. Şahverdiyeva İlahə Yunis qızı – üzv

9.b/m  Qazıyeva Gülsəba Fiqan qızı – üzv

  1. b/m İbrahimova Rəhmiyyə Ramiz qızı -üzv
  2. müəl. Abbasov Rafiq Vahid –Fakültə TEC sədri, üzv

12.b/m Məmmədova Vəfa İsa qızı–Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, üzv

13.Cənnətəliyev Vüsal Hüsaməddin oğlu –Tələbə HİT sədri ,üzv