“DÖVLƏT VƏ İQTİSADİYYAT” MÖZUSUNDAN AÇIQ DƏRS

İQTİSADİYYAT kafedrasının müəllimi R.Abbasovun “iqtisadiyyat giriş” fənnin dən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə kafedra əməkdaşları və kommisiya üzvləri iştirak etmişdirlər. Dərs İnformasiya Kommunukasiya Texnologiyaları vasitəsi ilə keçirilmişdir.