ELMİ ŞURA

İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİNDƏ

5 fevral 2020-ci il tarixdə saat 13- 00 İqtisadiyyat və idarəetmə
fakültəsində Elmi Şura keçirilmişdir. Elmi şurada aşağıda qeyd edilən məslələr müzakirə edilmiş və səs verməyə qoyulmuşdur.

GÜNDƏLİK MƏSƏLƏLƏR

  1. 2019/2020-ci tədris ilinin qış imtahan sessiyalarının yekunları və fakültənin qarşısında duran vəzifələr
  2. Buraxılış işlərinin icra vəziyyəti barəsində
  3. .Cari tədris ilinin qış imtahan sessiyasında yaranmış akademik borcların və
    kreditlərin ödənilməsinin təşkili
  4. Müsabiqə yolu ilə professor-müəllim heyətinin seçkisi
  5. Cari məsələlər