“DAHİ ŞƏXSİYYƏTİN 98 İLLİK ÖMÜR YOLU”

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində “DAHİ ŞƏXSİYYƏTİN 98 İLLİK ÖMÜR YOLU” adlı tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə Universitetimizin Humanitar məsələlər üzrə prorektoru, dosent Gülsüm Fətəliyeva, fakültə dekanı dosent Şahin Xurşudov, kafedra müdirləri dosent Zakir Əhmədov və dosent Əli Allahverdiyev və 500 tələbə iştirak etmişdir.